การใช้ Verb to be

การใช้ Verb to be

Verb to be ได้แก่ is, am, are มีความหมายว่า เป็น อยู่ คือ แต่ละตัวใช้กับประธานดังต่อไปนี้

                    is ใช้กับประธานเอกพจน์ He, She, It,…..etc.

Example

– He is a pilot. (เขาเป็นนักบิน)

– Kratong is made of banana leaf. (กระทงทำด้วยใบตอง)

are ใช้กับประธานพหูพจน์ You, We, They, …..ete.

Example

– You and I are students. (เธอและฉันคือนักเรียน)

– People are very happy on New Year’s Day. (ผู้คนส่วนใหญ่มีความสุขมากในวันปีใหม่)

am ใช้กับ I เท่านั้น

Example

– I am Mr. Robert Smite. (ผมคือนายโรเบริต์ สมิท)

– I am working in the hospital. (ฉันทำงานที่โรงพยาบาล)

Exercise

Write is, am, are in the blank space in each sentence. (เขียน is, am, are ลงในช่อง)

1. This …………………………. a book.

2. That …………………………. a ruler.

3. These …………………………. letters.

4. Those …………………………. mangoes.

5. I …………………………. a boy.

6. We …………………………. students.

7. You …………………………. a teacher.

8. They …………………………. girls.

9. She …………………………. a nurse.

10. He …………………………. my friends.

11. It …………………………. my pen.

12. Your friend …………………………. a farmer.

13. The books …………………………. on the table.

14. A dog …………………………. an animal.

15. She …………………………. a mother.

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: